Dżihad

Opis modułu: 

Hanaficka szkoła prawa

  1. Aš-Šaybānī, Kitāb as-siyar
  2. As-Saraḫsī, Kitāb al-Mabsūṭ
  3. Al-Kāsānī, Badā’i ‘ aṣ-ṣanā’i‘

Malikicka szkoła prawa

  1. Ibn Abī Zayd al-Qayrawāni, Ar-Risāla fī fiqh al-imām Mālik
  2. Ibn Abī al-Uṣaybī‘a, Biografia Ibn Rušda z ‘Uyūn an- anbāʼ fī ṭabaqāt al-aṭibbā’
  3. Ibn Rušd, Księga dżihadu z Bidāyat al-muǧtahid wa-nihāyat al-muqtasid

Dżafarycka szkoła prawa: szyizm

  1. Ibn Bābawayhi, Al-Hidāya fī al-uṣūl wa-al-furūq
  2. Aṭ-Ṭūsī, An-Nihāya fī muǧarrad al-fiqh wa-al-fatāwā

Współczesność

  1. Sayyid Quṭb, Ma‘ālim fī aṭ-ṭarīq
  2. Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-ǧihād

Teksty o dżihadzie według szkoły szafi’ickiej i hanbalickiej, a może i ibadyckiej, planuję dodać w przyszłości.

Uwaga: Do każdej lekcji dołączony jest plik PDF z właściwym fragmentem (znajduje się na końcu tekstu). 

Ebook "Teksty z dziejów arabskich i islamskich. Dżihad", oprac. J. Danecki, Warszawa 2023, 92 s.

Wybierz lekcję: