Tureckie narracje na temat wojen w Europie

Opis modułu: 

Moduł poświęcony jest trzem odrębnym narracjom historycznym. Są to: (1) Upadek Cesarstwa Bizantyjskiego i podbój Konstantynopola, (2) Wojna trzydziestoletnia, (3) Bitwa pod Wiedniem. Moduł ten przedstawia narracje tureckie dotyczące kluczowych wojen, które znacząco wpłynęły na kontynent europejski. W ten sposób uczniowie mogą zapoznać się z odmienną perspektywą tych konfliktów, biorąc pod uwagę konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, które ukształtowały każdy z nich. Celem modułu jest ukazanie w możliwie wszechstronny sposób wydarzeń historycznych, wspieranie krytycznego myślenia i docenienia złożoności stosunków europejsko-tureckich.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła ponadpodstawowa: historia

Wybierz lekcję: