Ćwiczenie 4: Wędrówka po Mekce

Cel:

 • Zapoznanie uczniów z pielgrzymką do Mekki i jej elementami
 • Omówienie topografii Mekki

Czas: 25 min

Poziom: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa

Instrukcja dla nauczyciela

 1. Wyszukaj na mapie dostępnej w internecie – np. Google Maps – Mekkę
 2. Omów z uczniami topografię miasta (gdzie znajduje się centrum, jak biegnie trasa pielgrzymki, jaki układ ulic jest dominujący)
 3. Odnajdźcie na mapie główne punkty pielgrzymki (mapa poniżej ułatwi to zadanie):
  • Al-Kaba (1)
  • Safa i Marwa (2)
  • Mina (3)
  • Arafat (4)
  • Muzadalifa (5)
  • Dżamrat (6)


  Źródło: Google Maps, wrzesień 2023.

 1. Następnie omówcie rolę i zasady pielgrzymki (hadżdżu).
 2. Dodatkowo można poprosić uczniów o oszacowanie długości trasy pielgrzymki na podstawie danych z mapy.
 3. Można ich również poprosić o obliczenie kosztu wylotu i pobytu w Mekce dla pielgrzyma z Polski (a zatem oszacowanie kosztu lotu, transportu z lotniska, zamieszkania, wyżywienia etc. na podstawie danych w internecie).