Literatura i materiały dodatkowe

Materiały edukacyjne

Uczmy o islamie - Poradnik wraz z przykładami lekcji opracował dr Karol Wilczyński. Autor zawarł w nim własne doświadczenia dotyczące uczenia o islamie i muzułmanach w polskim kontekście edukacyjnym. Program zaprezentowany w poradniku jest jednak szerszy niż tylko islam i muzułmanie.

Publikacje dostępne online

Azja i Afryka – religie, kultury, języki, M. Klimiuk (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.

K. Górak-Sosnowska, J. Modrzejewska-Leśniewska, A. Tołczyk, Islam i muzułmanie w podręcznikach szkolnych, SGH, Warszawa 2023.

Kościelniak, Czas i historia w islamie: kalendarz i podstawy chronologii muzułmańskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010.

Obecne – nieobecne: Wątki dotyczące islamu i muzułmanów w doświadczeniach uczestników procesów edukacyjnych w polskich szkołach, A. Odrowąż-Coates (red.), SGH, Warszawa 2023​.

K. Pachniak, Teoria dżihadu od początków islamu do końca XVIII wieku, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2021.

Portale, podcasty

Arek Miernik – strona szyickiego teologa mieszkającego w Wielkiej Brytanii, imama Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej zawierająca jego przemyślenia i opinie na temat dotyczące islamu. Są one napisane językiem przystępnym również dla nie muzułmanów i często odpowiadają na bieżące tematy.

Koło Naukowe Arabistów – Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. Na stronie Koła można znaleźć ciekawostki dotyczące świata islamu, a także zaproszenia na różne wydarzenia.

ReOrient – podcast popularnonaukowy o zjawiskach społecznych i kulturowych prowadzony przez dr Ewę Górską (UJ). Wiele odcinków dotyczy spraw muzułmańskich – najczęściej z pogranicza socjologii, prawa i politologii.

SalamLab – portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju. Zawiera bardzo dużo treści dotyczących islamu, muzułmanów, państw muzułmańskich, a także muzułmanów w Polsce. SalamLab organizuje wiele projektów i wydarzeń, z których znaczna część jest transmitowana online.

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii, Uniwersytet Łódzki. Na stronie Koła można znaleźć ciekawostki dotyczące świata islamu, a także zaproszenia na różne wydarzenia.