Icons made by nawicon from www.flaticon.com'

Sprawdź, kto odpowiada za powstanie materiałów

Zobacz, co jeszcze robimy w projekcie Empathy

Odwiedź oficjalną stronę internetową projektu, aby być na bieżąco

EMPATHY: Poznaj naszą bazę z materiałami dydaktycznymi o islamie

Prezentujemy bazę z materiałami dydaktycznymi, na którą składa się 15 modułów z przedmiotów historia, geografia oraz wiedza o społeczeństwie (połączona z historią i teraźniejszością), a także 2 (docelowo 6) tematycznie dobrane paczki opracowanych tekstów źródłowych (adresowanych głównie do nauczycieli historii). Każdy moduł składa się z części teoretycznej (rozbitej na kilka „lekcji”), ćwiczeń (w postaci kart pracy i quizów interaktywnych możliwych do zrealizowania „w sali” lub w ramach pracy samodzielnej) oraz proponowanej lub cytowanej literatury wraz z odwołaniem do materiałów dodatkowych. Moduły zawierają również wskazówki dla nauczycieli, które mogą ułatwić prowadzenie zajęć.

Zapraszamy do korzystania z bazy!