Katarzyna Górak-Sosnowska

Katarzyna Górak-Sosnowska - doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH i profesor uczelni. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Polsce. Wydała kilka monografii w tym „Świat arabski wobec globalizacji” (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Bankowość muzułmańska” (współautor, 2013), „Managing Spoiled Identity. The Case of Polish Female Converts to Islam” (współautor, 2023). Kierownik projektów finansowanych ze środków UNESCO, Komisji Europejskiej (CERV, CHANSE/Horyzont 2020), Programu Erasmus+, NCN, MSZ i MNiSW/MEiN. Obecnie realizuje projekty EMPATHY i DIGITISLAM. Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.