Janusz Danecki

Janusz Danecki – profesor nauk humanistycznych; emerytowany profesor w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w językoznawstwie arabskim i islamie, zwłaszcza islamie w świecie arabskim. Opublikował kilka monografii, które tworzyły zręby polskiej arabistyki i islamistyki, w tym Słownik arabsko-polski (1996, z J. Kozłowską), Gramatyka języka arabskiego (1994) oraz Podstawowe wiadomości o islamie (1997). Jest ponadto tłumaczem literatury arabskiej na język polski, tłumaczy również literaturę specjalistyczną z języków europejskich.