Deniz Doğanay

Deniz Doganay jest doktorantką specjalizującą się w analizie porównawczej polityki wobec nauczania islamu we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Interesuje się edukacją muzułmańską, dialogiem międzywyznaniowym i równością płci. Ukończyła stosunki międzynarodowe, uzyskując tytuł licencjata i magistra na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od października 2018 roku pełni funkcję Koordynatora Wydarzeń na rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego w Dunaj Instytucie Dialogu w Warszawie.