Aleksandra Tołczyk

Aleksandra Tołczyk – doktorantka w Szkole Doktorskiej SGH (od 2020) oraz asystentka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH (od 2022). Badaczka w projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (CERV) oraz Programu Erasmus+. W ramach grantu PRELUDIUM21 Narodowego Centrum Nauki (2023–2025) jako kierownik realizuje projekt badawczy nt. przeciwdziałania radykalizacji społeczności muzułmańskich w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.