Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska jest politologiem i arabistką, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.